Lippó története

 

Lippó Baranya megye déli részén a horvát határ déli részén fekszik. Lakóinak száma 568 fő. A település közúton Mohács, Villány és Bóly felől közelíthető meg, vasúti megállója nincs.

 

A település neve már 1274-ben előfordul Lypow alakban. Királyi, vagy nemzetségi birtoklásának korából kiterjedéséről elfogadható adatunk nincs. Szomszédai közül a legtöbb falu már a 13. században állt, valószínű, hogy Kislippó és Lippó mai területének jelentős része a 14.-15. században a község területéhez tartozott.

A hódoltság korában, valamint annak megszűntével annyira néptelen, hogy csak hozzávetőleges számokkal jegyezték fel a kamarai tisztek 1699-ig, amikor a bellyei uradalom kebelén belül Savoyai Eugéné lett. Fontos feljegyzés, hogy Zsigmond Király uralkodása alatt a Marótiak mellett fele részben a Lippói család kezére juttatta a királyi kegy a települést. 1420-ban az Egyházas- Lippó név mellett 1448-ban Alsólippó, illetve Felsen (Felső) Lippó névalak jelenik meg. Az első névalak jelzi, hogy templomos falu volt, az utóbbi a birtoknak az említett két család közti megosztását tünteti fel. Maróti János macsói bán közbenjárására királyi rendeletre vásártartási jogot és a meg növekedett számú lakosság kérésére mezővárosi rangot nyert.

A széles főutcán az új családi házak mellet megtalálhatók a község régi arculatát idéző, tornácos parasztházak a hagyományos pajtákkal, istállókkal és górékkal. A településen élők büszkék a műemlék védettséget élvező szerb ortodox templomra. A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható,
a szennyvíz hálózat kiépítése folyamatban van. A kommunális szilárd hulladékot rendszeresen elszállítják.

  Lippón található a környező három település (Bezedek, Ivándárda és Sárok) önkormányzatával együtt fenntartott a Gárdonyi Géza Általános Iskola, szintén lippói székhellyel működik a négy települést ellátó háziorvos, az önkormányzatok hivatali teendőit a körjegyzőség látja el, mely szintén Lippón található.  

A községben élők nagy része a helyi gazdasági társaságoknál, mezőgazdaságban dolgozik, de a lakosság jelentős része ingázik környező falvakba, városokba. Különböző korosztályok és érdeklődési körüktől függően válogathatnak a település adta lehetőségek között. A sportot kedvelők igénybe vehetik a tornatermet, a füves labdarúgó pályát és a bitumenes kézi- és kosárlabda pályát. A nyugdíjasokat az idősek klubja színes programjai (szakkörök, kirándulások, hagyományőrző rendezvények, színházlátogatások) fogják össze. A fiatalok az ifjúsági klubban tölthetik el hasznosan a szabadidejüket, ahol különböző audiovizuális eszközök és az internet hozzáférés áll a rendelkezésükre.

A falu vezetősége mindig is azon volt, hogy az itt élők számára komfortosabbá és élhetőbbé tegye a kis falut. A településen szinte minden hónapban adódik valamilyen program, mely az falu apraja- nagyját megmozgatja.


Fogászati hétvégi ügyelet

Dr Dudás Béla
7773 Villány Oportó utca 3.
Tel: 72/492-713

Orvosi hétvégi ügyelet

Bólyi Egészségcentrum
7754 Bóly, Szabadság u. 1/b
Tel: 69/ 368-180

Mohács Városi Kórház

7700 Mohács, Szepessy tér 7.
Tel: 69/511-150

Segítség, ha baj van

Mentők:          104
Rendőrség:  107
Tűzoltók:        105
Segélyhívó:   112