Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban

Kedvezményezett neve: Mohács Város Önkormányzata, Majs Község Önkormányzata, Nagynyárád Község Önkormányzata, Kölked Község Önkormányzata, Somberek Község Önkormányzata, Dunaszekcső Község Önkormányzata, Lánycsók Község Önkormányzata, Lippó Községi Önkormányzat.
Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban.
Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 

A projekt tartalmának bemutatása: A „Humán kapacitások fejlesztése a Mohácsi járásban” című támogatási kérelem a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett Mohácsi járásban érintett 7 önkormányzat és két önkormányzati társulás konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Mohács, Dunaszekcső, Kölked, Lánycsók, Lippó, Majs, Nagynyárád, Somberek, mindösszesen. A konzorcium tagjai főként óvodai intézményekkel, a településen működő iskolás korúak számára oktatást és kulturális programot nyújtó intézményekkel, illetve hivatalikkal vesznek részt a projekt megvalósításában. Érintett a humán alapszolgáltatást nyújtó családsegítő szolgálat és a nappali idősellátást biztosító intézmény. A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A Konzorcium az alábbi részcélokat tűzte ki magának a projektben: A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.08.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00038

Pályázati felhívás:
http://www.xn--mohcs-zqa.hu/?hirid=5093

Fogászati hétvégi ügyelet

Dr Dudás Béla
7773 Villány Oportó utca 3.
Tel: 72/492-713

Orvosi hétvégi ügyelet

Bólyi Egészségcentrum
7754 Bóly, Szabadság u. 1/b
Tel: 69/ 368-180

Mohács Városi Kórház

7700 Mohács, Szepessy tér 7.
Tel: 69/511-150

Segítség, ha baj van

Mentők:          104
Rendőrség:  107
Tűzoltók:        105
Segélyhívó:   112